Fordeling af parforholdstyper

parforholdstyper

Jeg er flere gange blevet spurgt om hvilke parforholdstyper indenfor nonmonogami, der er mest udbredt i Danmark. Dette er svært at svare på, da dem der skriver online enten er dem, der er lykkelige for et eller andet eller dem, der er kede af et eller andet, så hvad man ser, kan være en skæv afspejling af virkeligheden.

Så derfor har jeg i et års tid fra 2017 til 2018 haft et kort spørgeskema liggende på denne side, så vi kan få nogle kvalitative tal på og en antydning af hvad svaret reelt er. Nedenstående tal skal ikke ses som 100% repræsentative for den danske nonmonogame, da undersøgelsen er ikke er udført på en måde, der vil sikre at den når ud til alle nonmonogame danskere.

224 personer besvarede undersøgelsen, men nogle af svarene var ikke fra folk bosiddende i Danmark og andre var tvetydige og jeg var derfor nød til at udelukke dem fra undersøgelsen, da jeg ikke havde mulighed for at kontakte personen og få en uddybning. Antal svar brugt i nedenstående undersøgelse er fra 199 personer der samlet har 375 parrelationer. 15 af disse relationer er fortalt af en person, der ikke identificerer sig som mand eller kvinde, 185 af disse relationer er fortalt af en kvinde og 175 af disse relationer er fortalt af en mand.

Da det er de enkelte parrelationerne, der er interessante for undersøgelsen, er nedenstående data baseret med udgangspunkt i hver enkelt relation og ikke hver enkelt person. Eksempel: Hvis en kvinde svarer, at hun har to relationer, hvor det ene er et polyamorøst MonoPoly forhold og det andet er et polyseksuelt V forhold, så vil hun i dataanalysen registreres som to forhold, hvor det ene er et polyamorøst MonoPoly forhold og det andet er et polyseksuelt V forhold. Dette er nødvendigt for at simplicifere data og prøve at finde nogle tendenser.

Resultater

Der er flere ligestillede forhold (56%) end hierarkiske forhold (44%) i det nonmonogame miljø. YAY! 🙂

parforholdstyper

 

40% af personer, der ikke definerer sig som kvinde eller mand, ‘s forhold er hierarkiske.
60% af personer, der ikke definerer sig som kvinde eller mand, ‘s forhold er ligestillede.
(orange i nedenstående graf)

47% af kvinders forhold er hierarkiske.
53% af kvinders forhold er ligestillede.
(gul i nedenstående graf)

40% af mænds forhold er hierarkiske.
60% af mænds forhold er ligestillede.
(grøn i nedenstående graf)

Mon det kunne tyde på, at personer, der bryder med samfundsnormerne, i kraft af at de ikke identificerer sig som mand eller kvinde, har en tendens til at søge samme frihed for regler i deres parforhold?

Når man sammenligner mænd og kvinder, kunne det type på, at det måske mest er kvinder, der søger trygheden i hierarkiske forhold.

parforholdstyper

Blandt de forskellige parforholdstyper er V forhold klart den mest udbredte form efterfulgt af monopolyforhold og derefter i mindre grad dyader (her defineret som et par, hvor ingen af dem har andre relationer), triader og singler.

Det er interessant at observere at flere kvinder er singler i det monogame miljø, hvor mænd og personer, der ikke identificerer sig som mænd eller kvinder, har en henholdsvis meget få og ingen personer uden en partner. Så måske passer fordommen om at kvinder har nemmere ved at “score” ikke, eller er det fordi mænd i større grad ikke vil indgå i hierarkiske forhold?

parforholdstyper parforholdstyper parforholdstyper

Jeg håber, at denne lille undersøgelse, der er gennemsyret af fejl og bias, vil vække nogle forskeres interesse og vi dermed kan få iværksat en storstilet undersøgelse af parforholdstyper i Danmark. Helst uden en normativ tankegang bag. Jeg rådgiver gerne 🙂

Åbenhed, Ærlighed og Respekt

Tak fordi du deler
Etiket: , , , , , , , ,

Børn i nonmonogame forhold

Jamen hvad med børnene? Et typisk spørgsmål, når man er bange for noget anderledes og ikke er i stand til at overbevise andre om at de har gang i noget forkert. Så lad os besvare det spørgsmål. Ja, hvad med børnene? Læs mere ›

Tak fordi du deler
Etiket: , , , , , , , , , ,

Hierarkiske forhold – spørgsmål og svar

Hierarki

Nogle mennesker foretrækker at deres forhold er hierarkiske. Hierarki i forhold betyder det samme, som hierarki betyder i alle andre sammenhæng. Der er nogle, der pr. definition, regler og aftaler har mere magt, mere ret og bliver prioriteret højere end andre. I parforhold er dette i form at et primært par og sekundære eller tertiære relationer.

Jeg vil med det samme indrømme, at jeg ikke bryder mig om Læs mere ›

Tak fordi du deler
Etiket: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Køn og Nonmonogami – Spørgsmål og Svar

køn

For nogle mennesker kan kønnet på deres metamour have en betydning for deres nonmonogami. I denne Læs mere ›

Tak fordi du deler
Etiket: , , , , , , , , ,

MonoPoly forhold – Spørgsmål og Svar

MonoPoly

Et monopolyforhold er et forhold, hvor den ene person er monogam og kun har en partner og den anden person er poly og har flere partnere. Denne konstellation er blevet kaldt en af de sværeste måder at have et parforhold på. Det er dog ikke en ualmindelig konstellation og i denne blog kan du Læs mere ›

Tak fordi du deler
Etiket: , , , , ,

Triade – Spørgsmål og Svar

triade

Triade: Et polyforhold, bestående af tre personer, der alle har et romantisk og seksuelt forhold til hinanden.

Denne polykonstellation er ofte søgt blandt ægtepar, der er Læs mere ›

Tak fordi du deler
Etiket: , , , , ,

Interview til Cathrine Egelund

interview til Cathrine Egelund

Jeg blev interviewet af  til hendes to blogindlæg Det åbne forhold: Derfor er polyamori ikke længere tabu og Det åbne forhold: Sådan lever du i et polyamorøst forhold. Herunder kan I se de spørgsmål jeg blev stillet og hvordan jeg svarede dem.

 

Hvad er et polyamorøst forhold?

Et polyamorøst forhold er et forhold, hvor en eller alle har lov til at blive forelsket i eller føle romantisk kærlighed for mere end én person. Sagt med andre ord er det når man må have to kærester på samme tid og alle ved det. Læs mere ›

Tak fordi du deler
Etiket: , , ,

Sådan åbner du dit forhold

Så du er nysgerrig på, hvordan du egentlig åbner dit forhold? Svaret er selvfølgelig individuelt, da det jo afhænger af hvordan du og din partner omgås hinanden lige nu, men herunder kan du læse nogle af de overvejelser I kan gøre jer.

Er I enige om at åbne op?
Spørg jer selv og hinanden hvad Læs mere ›

Tak fordi du deler
Etiket: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dialog og Ærlighed – Spørgsmål og Svar

At kunne snakke sammen er vigtigt i alle parforhold og alle relationer. I nonmonogame forhold bliver der typisk lagt stor vægt på at skabe et miljø, hvor kommunikationen er god og er med til at forbedre forholdet. Derfor er måden vi taler sammen på ofte velovervejet i nonmonogame forhold og kan være en kilde til inspiration for andre typer af forhold. Her kan Læs mere ›

Tak fordi du deler
Etiket: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Polyamori i Praksis – Spørgsmål og svar

Til tider har man brug for at spejle sig i andre mennesker og høre deres erfaringer for at finde sin egen vej. Derfor har jeg besvaret disse personlige spørgsmål stillet af polyamorøse, polyseksuelle og folk med en flydende tilgang til sex og kærlighed. Læs mere ›

Tak fordi du deler
Etiket: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Top