Spring til indhold

Dialog og Ærlighed – Spørgsmål og Svar

At kunne snakke sammen er vigtigt i alle parforhold og alle relationer. I nonmonogame forhold bliver der typisk lagt stor vægt på at skabe et miljø, hvor kommunikationen er god og er med til at forbedre forholdet. Derfor er måden vi taler sammen på ofte velovervejet i nonmonogame forhold og kan være en kilde til inspiration for andre typer af forhold. Her kan I læse de typiske spørgsmål, der stilles i nonmonogame forhold og de svar, som jeg ville give.

Skal man være ærlig overfor venner, familie og kolleger?
Hvad vil du have det bedst med på det lange løb? Vil du leve dit liv i bekymring for at det bliver opdaget og pålægge dig og andre begrænsninger i form af hvad du/I gør og siger eller tage det ubehagelige, der måtte opstå og lære andre, at du ikke er unormal? Kun den sidste løsning vil på sigt medføre, at nonmonogami ikke længere er noget, som folk føler behov for at skjule.

Hvordan nedbryder man fordomme og skepsis iblandt omgivelserne?
Ved at hvile i sig selv og fortælle folk roligt og ærligt, hvordan ens egen oplevelse af nonmonogami er. Hvis man angriber i sin talestil vil folk gå i forsvar og ikke lytte med nysgerrighed. Hvis man forherliger sit liv, vil folk blive skeptiske og føle at man skjuler noget. Hvis man linker til videnskabelige artikler, vil nogle blive intimideret og ikke have lyst til at læse dem. Prøv blot at være dig selv på den måde, som dine bedste venner kender dig, og vis at du er et menneske ligesom dem med gode og dårlige sider og du blot har valgt en livsstil, der virker for dig. Den behøver ikke at virke for dem.

Skal man fortælle alt med det samme i nye forhold?
Der er ikke noget “skal”. Du kan gøre det, der skaber de bedste livsbetingelser for dig. For mig, er det ærlighed. Jeg trives ikke med hemmeligheder og løgne. Jeg foretrækker at vide, at en partner kan rumme mig som jeg er, og derfor fortæller jeg alt med det samme, så jeg ikke på et senere tidspunkt opdager, at jeg har spildt min tid på en person, der væmmes af mig. Når jeg siger alt, skal man selvfølgelig lige tænke på, at ingen kan fortælle hver eneste lille detalje om deres liv på kort tid. Der vil altid være emner,som man ikke føler er essentielle at hive frem og som derfor først dukker op, når samtalen drejer sig i den retning.

Hvad er “need to have” og “nice to have” af information?
Det er noget du mærker i dig selv og som du aftaler med dine relationer. Jeg vil generelt anbefale, at man som minimum fortæller, hvis man har dyrket ubeskyttet sex med andre. I den forbindelse bør man også snakke om hvad man mener med ubeskyttet sex, da folk har meget forskellige opfattelser af hvad det indebærer.
I mine forhold ønsker jeg at vide så meget som muligt. Jeg er interesseret i mine elskedes liv, og jeg vil derfor gerne høre om hvad de oplever og føler indenfor alle områder.

Jeg finder det svært at kommunikere, når der er ting, min partner helst ikke vil snakke om.
Jeg er helt enig. Vi ønsker ikke at såre dem vi elsker, så når vi ikke kan være os selv, fordi det sårer vores partnere, så bliver livet som at gå på æggeskaller. Der er ikke så meget andet at gøre end at arbejde i fællesskab om at rumme hinanden, som man er og undersøge, hvorfor nogle ting føles som en udfordring. Måske kan en eller flere af partnerne opdage nogle usikkerheder i sig selv, som de kan fjerne.

Hvis jeg tænker på noget eller har en fantasi, som jeg ikke siger højt, er jeg så uærlig?
Overfor hvem? Dig selv eller din partner?  Undersøg hvad årsagen er til, at du ikke siger det højt. Er det noget, du ikke vil indrømme overfor dig selv? Er du bange for en afvisning fra din partner? Medfører din tilbageholdenhed, at din partner tror noget, der er løgn? Hvis ja, så vil jeg mene, at du er uærlig.

Kan uærlig dialog (hvide løgne) være kærlige og nødvendige?
De kan i hvertfald bære den intention. Udfordringen ved hvide løgne er, at man kan bilde sig selv ind, at de er til for alles bedste, men man ved ikke altid, om man ved at bruge dem skaber vilkår, der ikke er gode for en selv og andre.

Er der en risiko for at 100% ærlighed kan misbruges som redskab i manipulerende øjemed?
Ja. Ligesom alt andet kan. Jeg ser det dog ikke som et argument for at lade være med at være ærlig. Hvis du opdager, at din partner er manipulerende, vil jeg opfordre dig til at konfrontrere dem om det. Jeg synes ikke, at man skal blive i et forhold, hvor ens partner ikke i det mindste arbejder på at stoppe med manipulation og der skal være fremgang i arbejdet.

Hvordan giver man mest ærligt og ordentligt information om en beslutning man har truffet med X til Y?
Stå ved, at det er dig selv, der har indgået den beslutning. Lad være med at skyde skylden på X. Du bestemmer over dit eget liv uanset hvilke regler og aftaler du har indgået med andre. Du har jo selv sagt ja til dem. For råd om hvordan du fortælle det, læs resten af bloggen.

Hvor stort et “arbejde” eller transformation skal der til, for at det føles normalt og accepteret for dig selv, dine omgivelser og samfundet at være poly?
Hvad der skal til, for at du rummer dig selv, vil være individuelt. Et højt selvværd hjælper helt klart på det. Det samme gælder dine omgivelser. Hvis de ikke er vant til at du er dig selv og de har svært ved forandringer, så vil det kræve mere end hvis de generelt er tolerante.
I relation til samfundet… jo flere der åbent fortæller om hvordan de er poly, jo hurtigere vil det gå. Jeg aner ikke hvor stort arbejdet bliver, men jeg føler, at vi er godt på vej. Kommentarsporet til diverse artikler er ikke entydigt negativt. Der er en blanding af negative, positive og neutrale svar. Dette tyder på, at vi er i udvikling på vej mod generel accept og jeg tror, at den vil gå hurtigt, hvis blot folk vedbliver at tale åbent om deres polyliv.

Når din partner er tiltagende mere sammen med en anden, hvordan tackler man så den angst, der opstår for at miste?
Snak om det. Åbent og ærligt. Undersøg hvad det er, der ligger til grund for angsten ud over den umiddelbare årsag og arbejd med den usikkerhed sammen med din partner. Hvis der er noget, du er i tvivl om, så spørg og bed om bekræftigelse af jeres forhold.

Hvordan forener jeg livet som singleforælder og singlevoksen?
Jeg har valgt at være ærlig overfor mine børn, fordi jeg ønsker, at de skal vokse op med en viden om, at der er andre livsformater end monogami. Jeg ønsker, at de skal vide, at de er helt normale, hvis de opdager, at de ikke er monogame.
Da jeg ikke ønsker, at mine børn skal opleve en masse mænd ind og ud af deres hjem, når jeg dater, så bliver de først præsenteret for mine mænd, når jeg selv er sikker på, at manden er interesseret i og har mulighed for et langvarigt forhold. Jeg dater derfor, når de ikke er hjemme og bliver passet af andre og en gang imellem får de lov til at være alene hjemme, mens jeg tager en time på en café. Der fortæller jeg dem ærligt, at jeg skal mødes med en person, jeg måske er interesseret i og jeg fortæller dem bagefter, om det gik godt eller ej. Jeg ser det som en oplæring i hvordan voksenlivet kan være skruet sammen, så de har noget at navigere efter, når de selv bliver voksne. Dette virker, fordi jeg ikke bruger mine børn som mine bedste venner og græder ud hos dem. Jeg fortæller dem roligt om mit følelsesliv, så de også lærer, at følelser er noget, man kan beherske.

Hvordan har du oplevet at blive accepteret af ikke-polyorienterede mennesker? Har du kunne være åben eller måtte holde igen?
Jeg er altid ærlig, hvis folk spørger mig. Jeg kan dog næsten altid sige min ærlighed på en pæn måde, så jeg ikke støder folk. Jeg taler om polyamori i samme grad som folk snakker om deres monogami. Så jeg missionerer ikke og holder heller ikke noget hemmeligt. Jeg behandler emnet, som om det er det mest naturlige i verden. Det plejer at give den bedste respons, da jeg ikke inviterer til kamp, når jeg ikke er angribende eller i forsvar.

Kan åben og ærlig dialog om alt have negativ effekt på den gensidige seksuelle tiltrækning i et forhold?
Ifølge Ester Perel er en total sammensmeltning af individer, hvor man ved absolut alt om hinanden, ødelæggende for begæret. For at kunne føle begær for hinanden, er vi nød til at betragte hinanden som selvstændige individer, og ikke vide alt om hinanden. Der er nød til at være ting, som vi endnu ikke har lært om hinanden og betragter som en simpel forlængelse af os selv.
Jeg ser ikke dette som et argument for at det er ok, at have hemmeligheder eller lyve for ens partner. Store hemmeligheder og uvidenhed om hvad ens partner foretager sig skaber nemlig usikkerhed, jalousi og vil medføre en ødelæggende distancering i parforholdet og tab af tillid til hinanden.
Det er et spørgsmål om at undgå ekstremer og at finde en gylden middelvej, der bevarer spændingen uden at ødelægge tilliden. Mit råd er, at man fortæller alt det, som man har en formodning om at ens partner vil vide og besvarer alle de spørgsmål, som de stiller. Det giver tillid og tryghed. Man sørger for at have en fritidsinteresse, som ens partner ikke deler, så man kommer væk fra hinanden og modtager nyt input fra andre mennesker. Vælg noget, der oplader dig som menneske, så du føler dig energifyldt, når du kommer hjem. Disse nye tanker og oplevelser og energi bringer man derefter hjem og fortæller om. Det understreger at man er to seperate enheder, der har hvert sit liv og selvstændighed og at der altid er noget nyt at lære fra hinanden.

Hvad gør man hvis man ikke kan blive enige? hvordan kommer man videre? Gælder den gamle aftale eller holder man en slags pause indtil enighed er nået?
Livet er for nogen en kontinuerlig udvikling. Hvad vi tidligere har været, ønsker vi ikke længere er være og måske bliver vi noget, som vi tidligere har været. Dette betyder at ens forhold bør være fleksibelt nok til at rumme disse ændringer, hvis det skal forblive stærkt og vare i lang tid. Det kræver dermed at begge personer er parate til at acceptere forandringer, sålænge de ikke går stærkt ud over deres egne grænser.

Hvis begge personer rammer en personlig grænse, der ikke fungerer med den andens grænse, så starter man med at undersøge, hvad disse grænse skyldes. Hvad er deres formål og kan det formål løftes på en anden måde? Det er vigtigt at man ikke angriber hinanden, når man undersøger årsager til ens grænser, da det ofte er meget sårbart. Hvis en ny løsning på hvordan man sikrer formålet med ens grænse findes, så er grænsen flyttet og forholdet kan fortsætte på en ny måde. Det er her også vigtigt, at man er modig nok til at prøve at leve på andre måder end normen i samfundet, og være åben for, at livet måske er bedre for en selv udenfor normen. Hvis man ikke kan finde på en alternativ løsning, så kan man vælge at afprøve parforholdet uden den ene persons grænse i et forudbestemt periode. I den periode, vil man finde ud af hvad der sker, når man ikke har den grænse og om man kan arbejde med ens selvudvikling i relation til de tanker og oplevelser man får, når man ikke har sin grænse. Hvis man finder ud af at det er for negativt for en, så må man bede om en ny snak om forholdet. Måske kan den anden ændre sin grænse. Hvis grænserne ender med at være ufleksible, så er tiden kommet til at indse, at man ikke er et match længere.

At have disse snakke kan være tidskrævende og hvis man vil sikre sig sit forhold bør man ikke springer ud i noget nyt, før man er nået til enighed.  Dog skal man være opmærksom på, at nogle nøler med at finde en løsning, fordi de ikke ønsker en ændring. I de tilfælde kan man aftale, at man indenfor x antal dage skal have fundet en løsning ellers vil man springe ud i det nye uden en aftale og en snak om behov og hvordan man løfter disse.

Hvem definerer graden af åbenhed?
Se ovenstående. Det er et samarbejde.

Kan man aftale, at ikke være ærlig om alting?
Ja. Der er et udtryk kaldet Tavshed er Guld eller Don’t Ask, Don’t Tell (DADT) på engelsk. Når man indgår denne aftale i sin ekstreme grad, så sørger man for at holde alt hemmeligt, så hvad der foregår ikke registreres af ens partner og partneren sørger tilsvarende for at ikke spørge ind til overarbejde og weekendkonferencer.
Denne aftale kan også aftales at kun omhandle visse områder eller personer. Det er helt op til parret.

Hvad er god praksis for åbenhed?
Jeg vil anbefale at mindst fortælle så meget, som modparten ønsker at høre, også selvom det er ubehageligt for dig. Dette fordi det ofte er nødvendig information for din partner, for at din partner kan føle sig tryg i jeres forhold. Husk dog at informere dem du fortæller om, hvad du fortæller videre, så du ikke bryder din aftale med andre om deres behov for fortrolighed.
Derudover skal du også overveje, hvad du selv har behov for at fortælle. Hvad føles naturligt for dig at give videre? Måske vil du fortælle mere, end din partner ønsker at høre. I så fald vil det være nyttigt med en snak om hvad der ligger i jeres behov for at fortælle og i ikke at høre. Måske kan forståelsen  for hinandens behov skabe et naturligt leje for hvad der bliver delt.

Hvad er den mest hensigtsmæssige måde at åbne en dialog om følsomme emner på?
Start med at fortælle, at du vil fortælle om noget, som er følsomt. Det gør at den anden part er parat til at udvise rummelighed og omsorg og hvis det er følsomt for dem, så kommer oplysningerne ikke ud af det blå.
Nogle skaber automatisk fysisk distance når emner bliver følsomme for at beskytte sig selv. Jeg vil anbefale, at man i stedet tvinger sig selv til at røre ved hinanden imens, da det minder én om, at den anden part gerne vil tage sig af én, selvom emnet er følsomt og at man er et par og ikke står alene med emnet.
Man skal også være meget opmærksom på ens ordbrug. Der findes mange sider om god dialog, så google det.

Er det nemmere at misforstå hinanden, når man skal forklare følelser?
Følelser er subjektivt. Det er ikke noget vi kan måle og fremvise i den fysiske verden. Vi kan måle på hormoner men det er ikke ligefrem et værktøj, som de fleste af os har ved hånden. Da ord samtidig har forskellige vægt og betydninger ud fra vores opvækst, opdragelse, oplevelser vi har haft i vores liv og nuværende humør, selvværd og selvtillid, så kan kommunikationen bliver meget svær, når vi snakker om et subjektivt begreb, som en anden person, skal forstå. En anden person, der trods alt ikke har den samme baggrund og nutidige sindelag, som fortælleren. Jo mere vi kender hinanden og jo mere ens vi er, jo nemmere får vi ofte en følelse af at det er at forstå hinanden og forklare sig. Dog kan et meget langt parforhold også medføre, at vi får nogle faste antagelser om hinanden, som en dag er forkerte, når den ene part har ændret sig uden at den anden var opmærksom.

Er der nogle gode værktøjer, man kan bruge i følsomme dialoger, så man ikke sårer hinanden?

 • Sæt rammen. Husk hinanden på at I elsker hinanden og vil hinanden. Rør ved hinanden imens. Sørg for at I ikke bliver forstyrret af telefoner, tv, børn og gæster.
 • Tænk over dine ord. Undgå at bruge ord som altid, aldrig, hvorfor og du. Skriv dem ned på et papir og hav dem liggende ved siden af jer, så I kan kigge på dem, hvis I skulle glemme dem.
 • Stil åbne spørgsmål. Spørgsmålene må ikke kunne besvares med et ja, nej, måske.
 • Start sætningerne med jeg føler, jeg oplever. Når din udgangspunkt er subjektivt, såsom jeg føler, så konstaterer du ikke, at det der følger er en sandhed. Det er blot hvordan du oplever det. Det gør det nemmere for din partner at ikke føle sig angrebet og skulle til at argumentere for hvorfor det du sagde ikke er sandt. De kan i stedet have fokus på dig og hvad årsagen er til at du oplever, hvad du gør.
 • Bed om en uddybning. Stil åbne spørgsmål, hvis du er i tvivl. Undgå at tolke og drage konklusioner, der ikke er direkte formuleret af den anden part.
 • Tilgiv fejl. Husk at agendaet ikke er at såre og hvis det sker, er det utilsigtet. Tag ansvar for de fejl du begår. Vær ikke bange for at sige undskyld.
 • Det handler ikke om at vinde. Det handler om at I i fællesskab skal opnå så meget glæde som muligt for jer begge.

Hvad er “at blive på egen banehalvdel”?
Det er en talemetode, hvor man har fokus på at tale om hvad man selv føler og oplever og ikke om hvad den anden gør. Når man taler om hvad andre gør, kan de opleve det som et direkte eller indirekte angreb mod dem og en konstatering af at de har en negativ intension. Dette kan medføre at de forsvarer sig selv i stedet for at have fokus på at løse udfordringen eller yde omsorg.
Det kan være svært at formulere sig på en måde, der er fuldstændig på egen banehalvdel.

Eksempler:
Jeg føler mig usikker – Du gjorde mig usikker (der tales om den andens handlinger)
Jeg var skræmt- Jeg blev skræmt (der tales om en påvirkning ind på din banehalvdel)

Hvordan modtager man bedst beskeder fra sin partner, der umiddelbart virker sårende på én?
Først. Husk dig selv på at I elsker hinanden, at I vil hinanden og at I ikke er ude på at såre hinanden. Derefter. Undersøg hvorfor du bliver såret.
Er det kommunikationsformen, der skal ændres? I så fald sig det og læs eventuelt artikler om dialogredskaber og evaluer sammen hvordan I kan bruge dem.
Har du forstået din partner korrekt? Stil åbne spørgsmål til det, din partner sagde.
Er det fordi du har en sårbarhed på det område, der gør at du er lidt overfølsom? Vurder hvad den sårbarhed skyldes og se om du kan ændre den. Er der et behov, som du ikke får mødt? Bed om det og hvis du ikke kan få det, så undersøg om der er en alternativ måde, du kan få det på. Kig altid på hvad der ligger under dine behov og dine sårbarheder. Ofte er det der umiddelbart trigger dem, ikke den egentlige årsag. Når du finder den fundamelle årsag, så undersøg om den er sand eller falsk. Hvis den er falsk, så forkast den, find konkrete beviser på at den falsk og bed evt, din partner om at bekræfte det. Hvis den er sand og du føler, at det er en negativ kvalitet, som du umiddelbart ikke kan ændre, så accepter, at vi alle har fejl, at vi alle lærer hele tiden og at det er ok at ikke være perfekt. Folk kan godt elske dine fejl.

Hvordan undgår man at ærlighed giver jalousi næring?
Den person, der er jaloux, skal være villig til at arbejde med sig selv. De er nød til at undersøge jalousifølelsen og prøve at finde ud af, hvad det er i dem selv, der forårsager den følelse. Når de får løst den årsag, så holder de op med at blive jaloux pga ærlighed.
Se sidste del af forrige svar.
Jeg plejer at gøre brug af hvorfor-legen, som jeg opfandt i mine teenageår. Den består af at spørge sig selv hvorfor, lytte til det første svar der popper op, spørge hvorfor til det, lytte til det første svar der popper op, spørge hvorfor til det og så videre indtil jeg rammer noget, hvor jeg intuitivt siger eller stærkt føler “men det er jo ikke sandt” eller “ja, det er den egentlig årsag”. Til tider afviger hvorfor-legen fra et hvorfor-spørgsmål pga det svar der dukker op, og så er det bare om at forfølge tankerækken.

Eksempel:
Hvorfor er jeg jaloux? Fordi hun er yngre end mig. Hvorfor er det et problem at hun er yngre end mig? Fordi hun er smukkere og mere smidig. Hvorfor er det et problem at hun smukkere og mere smidig? Fordi så er hun mere attraktiv end mig. Er hun mere attraktiv end mig? Hvad ligger der i at være attraktiv? Historie sammen og gammel relationsenergi er også vigtig. Vil han vælge ny relationsenergi over mig? Nej. Så hvad er jeg bange for? At han skifter fokus væk fra mig. Hvordan kan jeg få fokus tilbage? Ved at bede om den. Vil han lytte til mit behov? Ja. Så er jeg stadig jaloux? En smule. Hvorfor er jeg jaloux? Fordi jeg ikke kan leve op til alle de ting, som jeg gerne vil leve op til. Hvorfor skal jeg leve op til alle de ting? For at fastholde hans interesse. Hvorfor vil de ting fastholde hans interesse? Det vil de heller ikke. Det er mig som person han kan lide. Ikke de ting jeg kan præstere. Så er det relevant at kunne præstere? Nej. Er du stadig jaloux? Nej, nu har jeg mere behov for et kram og et kys og sex og at få af vide, at han elsker mig. Hvordan kan du få det? Ved at bede om det. Vil du gøre det? Ja. 

Hvad kan der være af fordele og ulemper ved at man som sekundær har megen dialog og ærlighed med en eller begge parter i et primært forhold?
Mulige fordele

 • Større følelse af fællesskab
 • Mulighed for selvudvikling ved at betragte deres selvudvikling
 • Sparring på ens egen selvudvikling
 • Tryghed ved at man får viden
 • At man kan give input til hvad man ønsker i sit forhold
 • Mulighed for at forholdet udvikler sig til en ligestillet triade

Mulige ulemper

 • At høre at ens ønsker og behov ikke bliver accepteret pga partner privilegier
 • At ens egen selvudvikling bliver styret i retning mod at acceptere rollen som sekundær
 • At skulle bruge tid på at lytte til deres arbejde med selvudvikling

Hvad skal man tænke over i relation til dialog og ærlighed som sekundær for at passe på sig selv?
Vurder om du er ok med utroskab. Hvis du ikke er, er du nød til at have en vis grad af dialog og sikre dig at ærligheden er sand. Bed evt. om at møde din metamour.
Vurder hvilke risici du vil tage i relation til seksuelt overførte sygdomme. Selvom din partner har en primær betyder det ikke, at de ikke har andre sekundære eller engangssex med andre. Tag en snak om hvad sikker sex betyder for dem. For mange er det blot kondom ved penetration vaginalt og analt. Ikke alle tænker på kondomer og slikkelapper ved oralsex eller præsæd eller slimhinder ved klitoris.
Vurder også om du er ok med at alt fortælles om dig til din metamour, mens alt ikke fortælles til dig om din metamour. Det er ikke alle, der har denne praksis, men den er ikke ualmindelig.

Kan man som sekundær tage konstruktiv del i processen om rammerne for holdet?
I de fleste tilfælde har det primære par udtænkt regler for forholdet, inden de har fundet en sekundær. Graden af indflydelse den sekundære kan få, afspejler typisk hvor sikre parret er på sig selv og deres forhold eller hvilken livsfilosofi de har omkring hvordan man behandler andre mennesker.

Ærlighed, Åbenhed og Respekt.

Tak fordi du deler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.