Spring til indhold

Hierarkiske forhold – spørgsmål og svar

Hierarki

Nogle mennesker foretrækker at deres forhold er hierarkiske. Hierarki i forhold betyder det samme, som hierarki betyder i alle andre sammenhæng. Der er nogle, der pr. definition, regler og aftaler har mere magt, mere ret og bliver prioriteret højere end andre. I parforhold er dette i form at et primært par og sekundære eller tertiære relationer.

Jeg vil med det samme indrømme, at jeg ikke bryder mig om hierakiske forhold, og dette vil præge den måde jeg besvarer spørgsmål på. Jeg vil anbefale alle at læse bogen More Than Two af Franklin Veaux, hvis man overvejer et hierarkisk forhold.

Herunder vil de spørgsmål jeg er blevet stillet om hierarki blive besvaret.

Er begreberne hierarkisk versus ligestillet forhold blot etiketter? Det er vel den aftale, og den måde aftalen bliver praktiseret på i relationerne, der er vigtigst, f.eks. at man prioriterer tid og aftaler med respekt for alle, at man udviser den fornødne fleksibilitet osv.
Ja. Begreber er blot etiketter, der ikke 100 % beskriver det de er sat på. Når et emne bliver snakket om af mange mennesker, udvikler vi etiketter, så vi hurtigere kan formulere en sætning og give udtryk for hvad vi sådan cirka snakker om. Det er gældende i alle aspekter af vores liv. Tag ordet stol. Det billede du har i dit hoved af en stol er ikke nødvendigvis det samme som jeg har, men vi er enige om, at det er noget man sidder på, som ikke er en sofa.

Efterhånden som polyamorimiljøet vokser og flere og flere mennesker snakker sammen om den måde de udlever deres nonmonogame parforhold på, så vil folk bemærke at nogle parforhold er meget ens og andre er meget forskellige. De vil opdage at nogle fortællinger om hvordan et parforhold udleves på, stort set altid indeholder de samme faktorer og dermed kan de grupperes sammen og få en etiket. Nogle grupperinger er unikke og andre grupperinger indeholder faktorer, som også findes i andre grupperinger, men blot ikke i den kombination. I starten var disse grupperinger en diffus masse, hvor man blot fornemmede et mønster, men efterhånden som folk analyserer sig selv og andre og igennem sparring med hinanden prøver at formulere hvad de observerer, bliver definitionerne skarpere og det bliver tydeligere, hvad der er grundfaktoren for at beskrive de forskellige grupperinger.

I relation til hierarkisk forhold kontra ligestillede forhold, så kan man i et hierarkisk forhold godt være respektfuld for alle parter, udvise fleksibilitet og ikke hoppe fra en aftale, men grundværdien er at der er et primært par, der direkte eller indirekte og med forskellige slags formuleringer har lovet hinanden, at de i sidste ende og om nødvendigt er det vigtigste par, hvis noget skal gå galt. Denne aftale har man ikke i ligestillede forhold.

Man skal dog være opmærksom på, at ord til tider udvikler sig til at betyde nye ting og at der ikke er et udvalg, der vælger hvad de forskellige ord skal betyde, så for at “vide” hvad et ord betyder, er man nød til at følge med i diverse nonmonogame fora og derigennem have en føling med hvad flertallet mener med de forskellige ord.

Hvor går grænsen for hierarkiske forhold i forhold til ligestillede? Hvornår begynder man at eje hinanden? Når man insisterer på at se f.eks. Game of Thrones sammen? Kan det være et problem?
Forskellen ligger i den ret, det primære par har for at kunne bestemme, hvad der kan ske i et forhold, som de ikke selv er en del af. Også selvom de ikke benytter sig af den ret. Når A der har et primært forhold med B, kan sige at B ikke må se Game of Thrones med dennes sekundære partner C. I ligestillede forhold kan A kun sige, at de kunne tænke sig at B ikke ser Game of Thrones med C, men det er op til B, at vælge, hvem B vil se tv-serien med. Tilsvarende kan C også sige, at de ville ønske at B ikke ser Game of Thrones med A. Alle personer i ligestillede forhold, kan kun bestemme over sig selv og fortælle deres behov og ønsker til deres relationer. I et hierarkisk forhold er der altid et par, der har mulighed for at bestemme over deres partner og hvad deres partner gør med andre. Det primære par ejer dermed hinanden.

Hvis man er et par, der bor sammen 24/7 er det så i praksis muligt at praktisere andet end et hierarkisk forhold med andre relationer?
Ja, det er det. Det kræver blot en stor opmærksomhed på partnerprivilegier og at vaner og rutiner måske skal laves om, når en af de samboende personer finder en ny relation.

Partnerprivilegier er alle de ting, som samfundet forventer af et par, der bor sammen. De vil typisk blive opfattet som “det rigtige par” og begge blive inviteret til begivenheder, i stedet for den ikke samboende partner. Fælles økonomi kan også være en stor udfordring, da man kan føle ejerskab over den samboende partners penge, da de går til fælles udgifter såsom husleje og mad. Man bruger typisk mere tid med ens samboende partner og kan påvirke hinanden meget i relation til holdninger og aftaler, så det bliver svært at spotte om det egentlig er noget man selv mener eller noget “vi” mener. Hvis man ikke ønsker ens metamour i sit hjem, er man nød til at have sit eget rum, som man kan trække sig tilbage til, da ens samboende partner har ret til selv at bestemme, hvem de vil invitere hjem. Man skal også passe på at man ikke bruger eventuelle børn som en undskyldning for at man ikke kan være samme med sin ikke samboende partner og at forældrearrangementer kun er for de samboende. Hvis man ønsker at holde sin nonmonogami hemmelig, vil det typisk kun ramme den ikke samboende partner. Ligesom privilegier kan være svære at spotte for nogle hvide mænd, så kan de også være svære at se for nogle samboende par. Når man er i tvivl kan man prøve at betragte sine relationer som om de “blot” er ens venner og vurdere, hvad man ville have valgt at gøre i den situation. Venner er jo ikke ens og det er ikke altid, at de vil det samme, så man kan ikke bare gå efter at alt skal være fuldstændig ens i alle ens forhold.

Kan hierarkisk struktur med klare rollefordelinger og regler gøre det lettere at løse eventuelle problemer, fordi alle parter har fælles udgangspunkt og referanceramme i netop denne eksplicitte struktur?

For det primære par, ja. Det er nemt at sige, hvad aftalen var og at den skal overholdes, når den sekundære har skiftet behov og ønsker. Det løser dog typisk ikke problemet på langt sigt, da den sekundære til sidst ikke vil være i et forhold, hvor deres behov og ønsker ikke opfyldes.

Det kan også give problemer i det primære par, hvis den ene A super gerne vil ændre på rammerne af hensyn til den sekundære som A elsker, men den anden primære part B siger nej. Hvis A synes, at B er urimelig og nu udsætter A’s elskede C for sorg, så kan A godt begynde at føle vrede mod B.

Hvordan kan et primært par forberede sig på og håndtere jalousi og forelskelse, når de har begivet sig ind i en relation med en tredjepart eller et andet par?
Den hurtige løsning er regler. Opfind nye regler hver eneste gang noget bliver ubehageligt for det primære par. Dette kan dog resultere i rigtig mange regler.

En anden løsning er at kigge på sig selv og hinanden og prøve at finde ud af, hvad det egentlig er, der forårsager jalousi og hvorfor forelskelse kan være et problem. Hvad er det for nogle følelser og tanker, de udløser og hvorfor gør de det? Er der nogle usikkerheder i jer selv eller parforholdet, der kan fjernes ved at ændre den måde I tænker om jer selv og hinanden eller kan I gøre nogle ting, der beroliger usikkerheden og giver jer den bekræftelse I har behov for?

Hvor tæt går et primært par ind i relationen med en elskerinde eller et andet par?
Det er forskelligt. Nogle ønsker kun triader. Nogle har et distanceret forhold til sekundære partnere, ønsker måske slet ikke at vide, at de findes og andre integrerer dem i deres liv.

Hvorledes handles, aftales der, arrangeres der imellem parterne i et sekundært forhold, så selvværdet holdes intakt hos den part der kun er i det sekundære forhold?
Det gør der desværre ikke altid. I nogle parforhold henvises der til, at den sekundære vidste hvad de gik ind til. I andre er der en større empati for de sekundære og der lyttes til deres behov, hvorefter det primære par bliver enige med hinanden om hvad der kan opfyldes og hvad der ikke kan. For nogle sekundære vil det, at de ikke har fuld medbestemmelse over deres eget forhold og at en metamour kan træffe en beslutning, der går dem imod, altid være skadeligt for deres selvværd. I det tilfælde bør man nok lade være med at være sekundær og kun danne forhold, der er ligestillede.

Hvordan forholder man sig til at have forelsket sig i en som er i et hierarkisk forhold, når man ikke selv er det?
Hvis man ikke har et problem med at være sekundær, så danner man et forhold med det begrænsninger og regler, som det primære par har besluttet. Måske sætter man alle sejl ind for at finde sin egen primære partner, så det er nemmere at være sekundær.
Hvis man ikke ønsker at være en sekundær, så lider man i parforholdet, man undlader at etablere et forhold og tager sig den tid, det tager at hele sin kærestesorg eller man spørger, om den person man er forelsket i, har lyst til at lade være med at have et hierarkisk forhold. Nogle gange har folk jo hierarkiske forhold, fordi de ikke har vurderet hvilke andre muligheder der er og hvordan man griber dem an, så måske er de åbne for en ændring.

Hvordan finder man ud af hvad der passer en bedst? hierarkiske eller ligestillede forhold. Hvilke spørgsmål/situationer/tanker skal man overveje?
Overvej hvordan du ønsker at tilgå dem du elsker. Hvad skal dine kærlighedsforhold være baseret på? Afspejler de handlinger og aftaler du har i dine forhold den etik og det fundament du ønsker? Hvis du ikke kan svare på dette, så prøv dig frem og læs en masse om de forskellige parforholdstyper.

Hvor finder man en elskerinde eller et andet par?
De samme steder du finder dem som monogam. Du skal blot skrive det i din profil eller fortælle det. Nogle har en større succesrate ved at færdes i nonmonogame miljøer, irl og online.

Hvorfor afviser nogle at være sekundære, når de ikke selv har en primær? De siger, at de er bange for at forelske sig for meget eller at de frygter at føle sig forsømte.

Efterhånden som folk får mere og mere erfaring med polyamori, følger med i debatgrupper om polyamori og læser blogs og bøger, jo mere vidende bliver de om de mekanismer, der ofte forekommer i hierarkiske forhold og hvad deres egne behov er.

Da det primære par ofte har regler, der påvirker de sekundære parforhold og den primære partner kan have vetoret og pr. definition vil blive højest prioriteret, så kan man som sekundær risikere at ikke få sine behov opfyldt. Dette betyder i nogle tilfælde mindre, når man kan slikke sine sår hos sin egen primære partner, der altid vil prioritere en højest. Hvis man ikke har nogen, man kan gå hjem til og blive holdt af, så er det svært at igen og igen få sine aftaler aflyst, fordi ens partners primære relation pludselig ikke vil have at deres partner tager afsted eller der bare dukker noget op, der gør, at de skal noget andet. Det er også svært, at der er bestemte restauranter man ikke må gå på, at man ikke må kysse i offentlighed eller bare holde hånd, at der er bestemte sexhandlinger, der ikke må blive udført og at man ikke inviteres med til arbejde og familiebegivenheder. Man kan nemt komme til at føle sig som en hemmelighed, hvilket man i nogle tilfælde også er for omverdenen.

Det er ikke en rar måde at have et kærlighedsforhold på for mange mennesker og dem, der kender til deres behov, ved at det ikke fungerer for dem at være sekundær, når de ikke selv har en primær partner og handler ud fra deres ønske om at have givende forhold, vil sige nej tak til det tilbud. Hvis dette ærgrer dig så overvej, hvad årsagen er til at du har valgt at have et hierarkisk forhold og om disse årsager kan laves om eller tilfredsstilles på en anden måde.

Hierarki

Åbenhed, Ærlighed og Respekt

 

Tak fordi du deler