Ordliste

Her kan du læse en række termer, der benyttes i nonmonogamimiljøet til at forstå vores oplevelser og tale om dem. De skal ikke benyttes til at begrænse hvem vi oplever vi selv og andre er. Bemærk, at et ord kan have forskellige betydninger for forskellige mennesker, så spørg altid ind til hvad folk lægger i ordet. Termerne er simplificerede og udelukker ikke nødvendigvis hinanden.

Læs mere om nonmonogami i bloggen.

Flydende seksuel og romantisk orientering: Oplevelse af, at ens seksuelle og romantiske orientering og lyst ændrer sig i løbet af livet.

Mononormativ: Troen på at de eneste parforholdstyper er monogami og utroskab.

Poly: Noget eller nogen, der er polyamorøst eller polyseksuelt; et polymøde, en polyperson.

Polyamori: At kunne føle romantisk kærlighed for mere end én person ad gangen. Også kaldet Flerkærlighed, Polya, Polyam, Polygami

 

Parforholdstyper

Autonomt forhold: Et forhold uden regler.

Bigami: En forhold, hvor en person er gift med to personer. Er ikke juridisk gyldigt i Danmark.

Bollevenner: Et venskab, der inkluderer sex og ikke inkluderer romantisk kærlighed og de typisk medfølgende emotionelle forpligtelser. Også kaldet Venner med fordele eller Elskere.

Dyade: De to personer, der har et romantisk og/eller seksuelt forhold til hinanden.

Dynamisk forhold: Et parforhold, der kan skifte mellem forskellige typer af monogame og nonmonogame parforhold alt efter dyadens ønsker og behov.

Firkløver: Et polyforhold, hvor to par er romantisk og seksuelt sammen med hinanden på kryds og tværs. Typisk heteroseksuelle ægtepar hvor de to mænd elsker og dyrker sex med begge kvinder og de to kvinder elsker og dyrker sex med begge mænd. Også kaldet en quad.

Hierarkisk forhold: Et forhold, hvor ET parforhold pr. default er vigtigere end alle andre forhold, som det primære par har. Medfører ofte regler for de sekundære forhold udarbejdet af det primære par.

Køkkenbordspoly: Polyforhold, hvor alles relationer kan samarbejde og mødes ved et spisebord uden at alle er i romantiske eller seksuelle forhold med hinanden.

Langdistanceforhold: LDR. Et forhold, hvor personerne i dyaden bor langt væk fra hinanden og derfor ikke kan mødes fysisk med hinanden på hyppig basis.

LDR: Se Langdistanceforhold.

Ligestillet forhold: Et forhold, hvor ingen parforhold pr. default er højere prioriteret end andre parforhold. Hvert forhold har den form, som dyaden i forholdet ønsker. De forskellige forhold behøver ikke være ens. Der er intet primært par og metamours kan ikke bestemme over andres forhold.

Lukket forhold: Parforhold eller polyforhold eller netværk, hvor personerne (to eller flere) ikke må være romantisk eller seksuelt sammen med andre.

Monogami: Et parforhold, hvor to personer kun elsker hinanden og kun dyrker sex med hinanden

Mono/Poly forhold: Et forhold, hvor den ene part er monogam og den anden part er polygam.

Nonmonogami: Et forhold der inkluderer mere end to personer seksuelt eller romantisk. Også kalder Ikke-monogami

Parallelle Polyforhold: To eller flere seksuelle og/eller romantiske forhold til forskellige personer, der intet eller stort set intet har med hinanden at gøre. Som to eller flere separate liv.

Platonisk forhold: Et tæt emotionelt intimt forhold, der ikke inkluderer seksuel eller romantisk intimitet.

Polyamorøst forhold: Et forhold, hvor det er tilladt at føle og udleve romantisk kærlighed for mere end én person ad gangen.

Polyandry: Et forhold bestående af en kvinde og flere mænd.

Polyfamilie: Et forhold, der består af flere polygame mennesker, der bor sammen og betragter sig selv som en familie. Kan være med børn, som flere voksne deltager i opdragelsen af.

Polyfidelitet: Et polyforhold, der består af tre eller flere mennesker, der kun er i romantiske og/eller seksuelle forhold med hinanden. Nye partnere kan kun tilføjes gruppen, hvis hele gruppen er enig. 

Polygami: Langvarige gensidigt forpligtende polyforhold med romantisk kærlighed og sex (dog ikke sex for de aseksuelle). Ligesom monogami, bare til flere personer.

Polygyni: Et forhold bestående af en mand og flere kvinder.

Quad: Se firkløver.

RA: Se Relationsanarki.

Relationsanarki: RA. En filosofi eller praksis, hvor man ikke ønsker at sætte etiket på ens forhold, fordi man prøver at undgå at det bliver styret af de normer, der er knyttet til bestemte forholdstyper.

Samboende: Et forhold, hvor to eller flere der elsker hinanden bor sammen.

Seriel monogami: Samliv i form af en række af monogame parforhold gennem et livsforløb.

SoloPoly: Et polyforhold, hvor en person bor alene (med undtagelse af børn) og ikke ønsker at flytte sammen med sine romantiske kærlighedsrelationer.

Swinger: Et forhold, hvor parret dyrker uforpligtende sex med andre i form af partnerbytte eller gruppesex. Ofte i en swingerklub eller til private arrangementer.

Triade: Et polyforhold, bestående af tre personer, der alle har et romantisk og seksuelt forhold til hinanden.

V: Et polyforhold, hvor en person har to romantiske og/eller seksuelle partnere.

Åbent forhold: Et parforhold, hvor en eller begge personer må have seksuel kontakt med andre, men ikke romantiske kærlighedsfølelser.

 

Personer

Ace: Se Aseksuel.

Anker: Se Livspartner.

Aseksuel: En person, der har meget lidt eller ingen seksuel begær til andre mennesker eller har en meget svag eller ingen lyst til at handle på den seksuelle tiltrækning. Også kaldet for Ace.

Biofar: Synonymt med begrebet biologisk far.

Biomor: Synonymt med begrebet biologisk mor.

BiPoly: En person, der er både biseksuel og polyamorøs.

Brodermand: En mand, der deler et ægteskabeligt forhold til en kvinde med en anden mand.

Cowboy, Cowgirl: En monogam person, der danner forhold med en polygam person, med håb eller intention om at få den polygame person til at stoppe sine andre forhold og blive monogam med dem.

Demiromantisk: Person, der først oplever romantisk tiltrækning til en anden person efter at have udviklet en følelsesmæssig forbindelse til pågældende.

Demiseksuel: Personer, der sjældent eller aldrig oplever seksuel tiltrækning før de har dannet et stærkt følelsesmæssigt bånd til en anden.

Enhjørning: En typisk ung smuk kinky biseksuel kvinde, der vil være sekundær partner til et par i en ofte lukket hierarkisk triade.

Enhjørningejægere: Et par, der søger en enhjørning. Er typisk til hierarki, polyfidelitet og triader.

Fri agent: En person, der mener at deres eksisterende parforhold er en irrelevant faktor for andre og ofte præsenterer sig selv som om de var single.

Førerhingst, Førerhoppe: En polygam person, der danner forhold med en monogam person, med håb eller intention om at få den monogame person til at få flere samtidige forhold og blive polygam med dem.

Ikke-monogam: se nonmonogam.

Komet: En elsker, der ikke er en fast relation, men som gentagne gange kommer ind i de samme personers liv uden forventninger om et vedvarende eller romantisk forhold.

Livspartner: Også kaldet et anker. En person, der har intention om at blive i og deltage i en andens persons liv for evigt. Er ofte en romantisk eller seksuel relation, men behøver ikke være det. Er ikke nødvendigvis en ægtefælle, omend en ægtefælle ofte også er en livspartner. Der mener ikke forældre og børn.

Medfar: En mand, der er social forælder til et barn.

Medmor: En kvinde, der er social forælder til et barn.

Metamour: Den person, ens partner har et romantisk forhold til. Også kalder svigerkæreste.

Monogam: En person, der føler romantisk kærlighed og/eller seksuelt begær og/eller udlever dette i et forpligtende forhold med kun en person i en given længerevarende tidsperiode.

Nonmonogam: En person, der har eller er åben for at have flere samtidige seksuelle og/eller romantiske relationer. Også kaldet ikke-monogam.

Polyamorøs: En person, der kan føle romantisk kærlighed for flere personer på samme tid. Også kaldet Polyromantisk.

Polygam: En person, der foretrækker langvarige gensidigt forpligtende kærlighedsforhold med flere personer på samme tid med alles involveredes viden og accept.

Polyromantisk: Se Polyamorøs.

Primær: En person, der er vigtigere end og bliver prioriteret over andre.

Promiskuøs: En person, der har flere hyppigt skiftende seksuelle partnere og/eller har flere seksuelle relationer på samme tid. 

Sekundær: En person, der er mindre vigtig og prioriteres lavere end den primære.

Seriel monogam: En person, der har haft flere monogame forhold efter hinanden.

SoloPoly: En person, der bor alene (evt. med børn) og har eller kan have flere ofte ligestillede romantiske kærlighedsforhold.

Svigerkæreste: Se Metamour

Søsterkone: En kvinde, der deler et ægteskabeligt forhold til en mand med en anden kvinde.

Tertiær:  En person, der i et parforhold betragtes som en meget løs relation. Den tertiære tildeles typisk ikke emotionel eller praktisk støtte og prioriteres meget lavt i relation til tid og energi.

 

Følelser

Gammel RelationsEnergi: GRE. En følelse af tryghed, sikkerhed, stabilitet i langvarige romantiske forhold.

GRE: Se Gammel relationsenergi.

Kærlighedsafhængighed: Ekstrem afhængighed af én person eller af at have flere kærlighedsrelationer. Medfører et besættende/tvangsmæssigt adfærdsmønster, så forholdsaktiviteter bliver mere og mere ødelæggende for karriere, familie, eksisterende relationer og følelsen af selvrespekt. En intensiv jagt på NRE og deraf hyppig etablering af nye relationer kan være et tegn på dette.

Medglæde: En følelse af glæde på ens partners vegne, fordi de oplever glæde i relation til en anden partner. Ofte set som det modsatte af jalousi.

Monoamori: Romantisk kærlighed til kun 1 person ad gangen. Det modsatte af polyamori og nonamori. Det er det, de fleste monogame føler, når de siger, at de kun kan elske 1 person.

Nonamori: En følelse af at ikke kunne føle romantisk kærlighed for nogen som helst. Det modsatte af monoamori og polyamori.

NRE: Se Ny relationsenergi.

Ny RelationsEnergi: NRE. En stærk følelse af spænding og forelskelse i starten af et nyt romantisk forhold. Varer ofte et sted mellem 3 mdr til 3 år.

Polyamori: Romantisk kærlighed til flere personer på samme tid. Det modsatte af monoamori og nonamori.

Polymættet: En nonmonogam person, der ikke har overskud eller tid til at starte et nyt forhold pga antallet af forhold, de allerede har.

Polyudfordret: En monogam person, der har det svært, fordi de har en partner, der er polygam.

 

Aftaler

At være i skabet: En aftale eller beslutning om at ikke fortælle familie, venner og arbejde at man er poly.

DADT: Se Spørg ikke, Fortæl ikke.

Don’t Ask, Don’t Tell: Se Spørg ikke, Fortæl ikke.

En Penis Politik: EPP. En aftale hos en dyade bestående af en heteroseksuel mand og en biseksuel kvinde om, at begge må have seksuelle og/eller romantiske relationer med andre kvinder, men ikke med andre mænd.

En Pussy Politik: EPP. En aftale i et polynetværk om, at der kun må være én kvinde i netværket. Alle andre skal være mænd.

Fluid bonded: En aftale mellem to personer om at de ikke bruger beskyttelse (kondomer, slikkelapper, handsker), når de dyrker sex med hinanden. Aka de udveksler kropsvæsker.

Partner Privilegier: En ofte usagt aftale om at man tager mest hensyn til ens samboende partner. Ses ofte i form af at kun en af dyaderne kan være offentlige med deres forhold.

Ring af gummi: En aftale blandt en gruppe mennesker om at de ikke bruger beskyttelse, når de dyrker sex med hinanden (de er indenfor ringen af gummi) og at de altid bruger beskyttelse, når de har sex med andre, der ikke er en del af gruppen (dem udenfor ringen af gummi).

SiFi: Se Spørg ikke, Fortæl ikke.

Spørg ikke, Fortæl ikke (SiFi): En aftale om at den person, der dyrker sex eller kærlighed med andre, ikke taler om det og sørger for at det aldrig bliver opdaget af den anden part i dyaden, som til gengæld aldrig stiller spørgsmål. Forekommer ofte i MonoPolyForhold. Også kaldet Don’t Ask, Don’t Tell (DADT)

Utroskab: Et brud på en regel eller aftale ved at man udfører en seksuel og/eller romantisk handling, der ikke er rettet mod ens partner og partneren ikke har givet samtykke til dette. Kan ikke forekomme i forhold uden regler, da partneren har givet samtykke til at man må gøre hvad man vil.

Veto: En aftale om, at man har vetoret over ens partners forhold med andre. Man kan bestemme at ens partner og metamour ikke må gøre bestemte ting og man kan bestemme at ens partner skal stoppe forholdet med en metamour. Ses ofte i hierarkiske forhold.

Kilder:

LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner
More Than Two af Franklin Veaux 

Polyamory af Deborah Anapol

SLAA Danmark
Diverse sociale fora såsom facebook, fetlife, instagram og irl gruppemøder for nonmonogame mennesker.

Tak fordi du deler