K

A          J      O        W X Y Z  Æ  Ø  Å

Kedsomhed: Det at kede sig; den sindstilstand man befinder sig i når man keder sig.
Ordnet

Kernefamilie: En familie bestående af en mand og en kvinde, gift med hinanden, og deres børn. I nogle religiøse og sociale grupper er denne struktur idealiseret som den eneste “rigtige” familieform, skønt det historisk set aldrig har været den dominerende familiestruktur i vestlig historie.
F. Veaux, E. Rickert – More than two

Kink: Enhver ukonventionel seksuel eller erotisk forkærlighed for eller praksis. Dette kan omfatte bondage, dominans / underkastelse og sadisme / masochisme (samlet BDSM); erotisk rollespil, fetiches, mm.
A. Gahran – Stepping off the relationship escalator

Klage:
1) Mundtlig eller især skriftlig henvendelse til en ledende person eller myndighed med anmodning om undersøgelse eller påtale af et (påstået) kritisabelt, uretfærdigt eller retsstridigt forhold.
2) Lydligt udtryk, i eller som oftest uden ord, hvor en person udtrykker smerte, sorg, fortvivlelse el.lign.
Ordnet

Klan: Personer i et polyamorøst netværk.
F. Veaux, E. Rickert – More than two

Klyngeægteskab: Et polyamorøst forhold, hvor to eller flere ægtepar samboer og udveksler partnere.
F. Veaux, E. Rickert – More than two

Kognition: Tilegnelse af viden eller indsigt gennem tænkning, undersøgelse, erfaring el.lign.
Ordnet

Kollektiv: Boligform hvor flere personer eller familier bor i samme hus eller lejlighed og er fælles om udgifter, visse faciliteter og evt. også arbejdsopgaver og arrangementer, fx børnepasning og måltider også om selve boligen eller de personer der bor der.
Ordnet

Komet: En lejlighedsvis elsker, der passerer ens livs semi-regelmæssigt, men uden en forventning om kontinuitet eller et romantisk forhold.
F. Veaux, E. Rickert – More than two.

Kompleks ægteskab: En doktrin, der hævder, at alle de mandlige medlemmer af en bestemt gruppe eller samfund, når de slutter sig til gruppen, er gift med alle de kvindelige medlemmer, og alle de kvindelige medlemmer er, når de slutter sig til gruppen, gift med alle de mandlige medlemmer . Denne lære blev etableret som en del af Oneida-samfundet.
F. Veaux, E. Rickert – More than two

Kondomskontrakt; En formel aftale inden for et forhold om at begrænse udveksling af kropsvæsker og barrierefri seksuel kontakt til de mennesker i det forhold, som alle tidligere er blevet screenet for seksuelt overførte sygdomme. Kondomkontrakter kan specificere under hvilke betingelser et medlem af den gruppe kan udveksle kropsvæsker eller have seksuel kontakt uden barrierer med en ny partner, eller kan specificere, at en sådan kontakt ikke er tilladt med nogen ny partner.
F. Veaux, E. Rickert – More than two

Konflikt;
1) Sammenstød mellem to parter fx mellem familiemedlemmer, metamours, kærester.
2) Psykisk tilstand hvor to eller flere uforenelige eller modstridende ønsker, motiver, impulser el.lign. gør sig gældende samtidig hos et menneske.
Ordnet

Konkurrence: Aktivitet hvor man dyster om at blive den bedste, fx inden for sex, udseende, gavegivning, opmærksomhed, tid.

Kontakt:
1) Forhold mellem to eller flere parter som indebærer indbyrdes kommunikation, handel eller besøg; samkvem
2) Det at to genstande, dele, flader el.lign. er i fysisk forbindelse eller berøring med hinanden.
Ordnet

Kontrol:
1) Undersøgelse eller overvågning af nogen eller noget for at sikre at alt er i orden, og at der ikke foregår noget uønsket eller ulovligt.
2) Evne og magt til at styre nogen eller noget så der ikke sker en uønsket udvikling.
Ordnet

Kooperativ: Foretagende der ejes og drives i fællesskab, evt. sådan at man både arbejder og bor der.
Ordnet

Krammefest: En social sammenkomst af voksne, der opfordrer til samtykkende fysisk hengivenhed, såsom kram, massage og andre former for fysisk udtryk, men som forbyder åbenlys seksuel aktivitet eller seksuel stimulering.
F. Veaux, E. Rickert – More than two

Kritik: Undersøgelse og bedømmelse af egenskaber eller kvaliteter ved noget eller nogen fx ved samarbejdspræstationer.
Ordnet

Kropsvæskemonogami: Den praksis at begrænse enhver aktivitet, der involverer udveksling af kropsvæsker, herunder aktiviteter som ubeskyttet seksuel omgang, til kun en partner.
F. Veaux, E. Rickert – More than two

Kultur: Levevis og forestillingsverden der kendetegner en bestemt befolkningsgruppe i en bestemt periode, dvs. alle de materielle og ikkematerielle resultater af menneskelig aktivitet der føres videre fra generation til generation.
Ordnet

Kurtisering: Et udtryk, der bruges til at beskrive processen for individer, der søger et romantisk forhold til andre.
Poly Living

Kærlighedsafhængighed: Ekstrem afhængighed af én person eller af at have flere kærlighedsrelationer. Medfører et besættende/tvangsmæssigt adfærdsmønster, så forholdsaktiviteter bliver mere og mere ødelæggende for karriere, familie, eksisterende relationer og følelsen af selvrespekt. En intensiv jagt på NRE og deraf hyppig etablering af nye relationer kan være et tegn på dette.

Køkkenbordspoly: En type af polyamori, der har fokus på familiære forbindelser, også blandt mennesker i et netværk, der ikke daterer hinanden. Folk i netværket kan samles omkring køkkenbordet til morgenmad.
F. Veaux, E. Rickert – More than two


Hvis du har forslag til nye ord, der kan stå på denne side eller en anden definition til de ord, der står på denne side, så skriv det i kommentarfeltet herunder. Angiv gerne kilde til dit ord, hvis du har det.

Tak fordi du deler

Skriv et svar