S

A          J      O        W X Y Z  Æ  Ø  Å

Samarbejde: Arbejde, som flere personer, organisationer el.lign. udfører i fællesskab også om det at indgå i et sådant arbejde.
Ordnet

Samarbejdsvillig: Villig til at samarbejde, især med partnere og metamours.
Ordnet

Samboende: Kaldes ofte Nesting på engelsk. At dele et hjem og kombinere livets infrastruktur med en eller flere partnere. En gensidig investering ud over udgiftsdeling, som der ses ved et bofællesskab.
A. Gahran – Stepping off the relationship escalator

Samfund: Større gruppe mennesker der bor inden for et afgrænset område og er knyttet sammen gennem organiseret samvær og indbyrdes afhængighed.
Ordnet

Sammentømret: Samarbejde eller fungere sammen som en enhed.

Samtale: Det at tale sammen med nogen, oftest spontant og uformelt.
Ordnet

Samtykke: Dette gives, når folk kommunikerer om og accepterer at deltage i en aktivitet eller situation – uden at vildlede gennem falske eller ufuldstændige oplysninger og uden tvang.
A. Gahran – Stepping off the relationship escalator

Samtykkebaseret nonmonogami: Når to intime partnere eksplicit aftaler, at deres forhold ikke kræver gensidig seksuel og romantisk eksklusivitet.
A. Gahran – Stepping off the relationship escalator

Sapioseksuel: Seksuel tiltrækning til mennesker baseret på deres intelligens.
F. Veaux, E. Rickert – More than two

Sekundær: Der er flere forklaringer
1) Partner, der typisk forventes at udskyde eller afvige fra egne behov til fordel for det primære forhold under i det mindste nogle omstændigheder eller valg sat i det primære forhold.
2) Personen (eller personer) i et hierarkisk forholdet, der enten med forsæt eller af omstændighed har et forhold, der gives mindre med hensyn til tid, energi og prioritet i en persons liv end det primære forhold, og involverer normalt færre løbende forpligtelser såsom planer eller økonomiske / juridiske involveringer. Et sekundært forhold kan være sekundært som et resultat af en bevidst beslutning fra de primære partneres side, eller som et resultat af omstændigheder eller udviklingen af forholdet.
A. Gahran – Stepping off the relationship escalator
F. Veaux, E. Rickert – More than two

Selvtilfredshed: Overdreven tilfredshed med én selv.
Ordnet

Seriel monogami: Et forholdsmønster, hvor en person kun har ën seksuel eller romantisk partner ad gangen, men har flere seksuelle eller romantiske partnere i en levetid og kan skifte partner ofte.
F. Veaux, E. Rickert – More than two
J. Yuen – Polyamorous

Sexafhængighed: Genstand for ophedet debat blandt sexologer. Dette ord henviser til tvangsmæssig seksuel adfærd, der overtager en persons liv i en sådan omfang, at det indfører en usund påvirkning af parforhold, arbejde eller andre aspekter af livet. Alt for ofte brugt som en måde at patologisere lykkelige promiskuøse mennesker.
D. Easton og J. W. Hardy – The ethical slut

Sex-negativ: Troen på følgende: Sex er farligt. Seksuel lyst er forkert. Kvinders seksualitet er destruktiv og ondskab. Mandlig seksualitet er aggressiv og ukontrollerbar. Det er ethvert civiliseret menneskes opgave at begrænse seksualitet til at være indenfor meget snævre grænser. Sex er djævelskab. Gud hader sex.
D. Easton og J. W. Hardy – The ethical slut

Sex-positiv: Troen på, at sex er en sund kraft i vores liv. Dette ord blev oprettet af sexundervisere på the National Sex Forum i slutningen af ​​1960’erne. Det beskriver en person eller gruppe, der opretholder en optimistisk, åben, ikke-dømmende holdning til alle former for samtykke baseret seksualitet.
D. Easton og J. W. Hardy – The ethical slut

Sikker sex: seksuelt samvær hvor partnerne sikrer sig mod uønsket graviditet eller kønssygdomme, som regel ved at bruge kondom.
Ordnet

Sikker sex cirkel: Se Ring af gummi

Single: en person, der ikke har nogle betydningsfulde seksuelle eller romantiske forhold.
A. Gahran – Stepping off the relationship escalator

Skabelse: Det at skabe noget eller nogen.
Ordnet

Skam:
1) Ubehagelig følelse af ydmygelse, skyld eller flovhed, fremkaldt af bevidstheden om at have gjort noget forkert eller pinligt.
2) Tab af respekt og anseelse; vanære.
3) Beklageligt, ærgerligt eller uheldigt forhold.
Ordnet

Skyld:
1) Ansvar som en person, en genstand eller et forhold bærer ved at være årsag, grund eller anledning til at noget er gået galt, har udviklet sig uheldigt, kan kritiseres, el.lign.
2) Overtrædelse af religiøse eller moralske normer og regler som kan udsætte overtræderen for straf, sanktioner eller fordømmelse medfører ofte en følelse af anger.
Ordnet

Snævertsynet: Som har en indskrænket og ensidig måde at anskue et emne på.
Ordnet

Solo: En måde at leve på. En person, der ikke forener deres liv eller identitet med deres intime partnere. Lever typisk alene og ser sig selv som et individ med autonomi i stedet for et par, selv når de er i et betydningsfuldt forhold.
A. Gahran – Stepping off the relationship escalator

SoloPolyamori: En polyamorøs person, der ikke bor eller ønsker at bo sammen med andre eller på anden måde sammenflette deres liv med intime partnere.
A. Gahran – Stepping off the relationship escalator
F. Veaux, E. Rickert – More than two
J. Yuen – Polyamorous

Surfing: Deltagelse i begivenheder eller grupper (online eller i den fysiske verden) med det eneste formål at finde en ny partner.
Poly Living

Svar: Mundtlig eller skriftlig ytring der fremsættes som reaktion på et spørgsmål, en bemærkning, en henvendelse, en anmodning el.lign.; brev eller anden skrivelse der indeholder en sådan ytring.
Ordnet

Svigerkæreste: Se Metamour

Swinger: Mennesker, der engagerer sig i rekreativ sex, sædvanligt inden for en veletableret subkultur kaldet The Lifestyle. Aktiviteten foregår ofte i en swingerklub eller til private arrangementer, og består hovedsageligt af par, af modsatte køn, hvor biseksuelle single kvinder er meget velkomne og single mænd ofte ikke er.
A. Gahran – Stepping off the relationship escalator
F. Veaux, E. Rickert – More than two

Swingerklub:
1) Et sted, hvor swingers mødes for at socialisere eller deltage i rekreativ sex.
2) En social organisation for swingers.
F. Veaux, E. Rickert – More than two

Swingning: At have flere seksuelle partnere uden for et eksisterende romantisk forhold, ofte med den forståelse, at fokus i disse forhold primært er seksuelt snarere end romantisk eller følelsesmæssigt intimt.
F. Veaux, E. Rickert – More than two
J. Yuen – Polyamorous

Switch: Der er forskellige betydninger
1) En person, der er i stand til at påtage sig en dominerende eller submissiv rolle i seksuel BDSM.
2) En person, der er i stand til at være lykkelig i både monogame og polyamorøse forhold
F. Veaux, E. Rickert – More than two

Swolly: En person, der identificerer sig som både polyamorøs og som en swinger; det vil sige en person, der har flere samtidige forhold og også nyder rekreativ sex i en swinger kontekst.
Ken Haslam fra Kinsey Institute.

Søsterkone: En kvinde, der deler et ægteskabeligt forhold til en mand med en anden kvinde.


Hvis du har forslag til nye ord, der kan stå på denne side eller en anden definition til de ord, der står på denne side, så skriv det i kommentarfeltet herunder. Angiv gerne kilde til dit ord, hvis du har det.

Tak fordi du deler

Skriv et svar