Spring til indhold

Fordeling af parforholdstyper

parforholdstyper

NOTE: Denne undersøgelse lever dermed ikke op til de videnskabelige metoder, der er nødvendige for at få signifikante data. Betragt det kun som præforskning, der kan give inspiration til igangsættelse af en større statsstøttet undersøgelse.

Jeg er flere gange blevet spurgt om hvilke parforholdstyper indenfor nonmonogami, der er mest udbredt i Danmark. Dette er svært at svare på, da dem der skriver online enten er dem, der er lykkelige for et eller andet eller dem, der er kede af et eller andet, så hvad man ser, kan være en skæv afspejling af virkeligheden.

Så derfor har jeg i et års tid fra 2017 til 2018 haft et kort spørgeskema liggende på denne side, så vi kan få nogle kvalitative tal på og en antydning af hvad svaret reelt er. Nedenstående tal skal ikke ses som 100% repræsentative for den danske nonmonogame, da undersøgelsen er ikke er udført på en måde, der vil sikre at den når ud til alle nonmonogame danskere.

224 personer besvarede undersøgelsen, men nogle af svarene var ikke fra folk bosiddende i Danmark og andre var tvetydige og jeg var derfor nød til at udelukke dem fra undersøgelsen, da jeg ikke havde mulighed for at kontakte personen og få en uddybning. Antal svar brugt i nedenstående undersøgelse er fra 199 personer der samlet har 375 parrelationer. 15 af disse relationer er fortalt af en person, der ikke identificerer sig som mand eller kvinde, 185 af disse relationer er fortalt af en kvinde og 175 af disse relationer er fortalt af en mand.

Da det er de enkelte parrelationerne, der er interessante for undersøgelsen, er nedenstående data baseret med udgangspunkt i hver enkelt relation og ikke hver enkelt person. Eksempel: Hvis en kvinde svarer, at hun har to relationer, hvor det ene er et polyamorøst MonoPoly forhold og det andet er et polyseksuelt V forhold, så vil hun i dataanalysen registreres som to forhold, hvor det ene er et polyamorøst MonoPoly forhold og det andet er et polyseksuelt V forhold. Dette er nødvendigt for at simplicifere data og prøve at finde nogle tendenser.

Resultater

Der er flere ligestillede forhold (56%) end hierarkiske forhold (44%) i det nonmonogame miljø. YAY! 🙂

parforholdstyper

40% af personer, der ikke definerer sig som kvinde eller mand, ‘s forhold er hierarkiske.
60% af personer, der ikke definerer sig som kvinde eller mand, ‘s forhold er ligestillede.
(orange i nedenstående graf)

47% af kvinders forhold er hierarkiske.
53% af kvinders forhold er ligestillede.
(gul i nedenstående graf)

40% af mænds forhold er hierarkiske.
60% af mænds forhold er ligestillede.
(grøn i nedenstående graf)

Mon det kunne tyde på, at personer, der bryder med samfundsnormerne, i kraft af at de ikke identificerer sig som mand eller kvinde, har en tendens til at søge samme frihed for regler i deres parforhold?

Når man sammenligner mænd og kvinder, kunne det type på, at det måske mest er kvinder, der søger trygheden i hierarkiske forhold.

parforholdstyper

Blandt de forskellige parforholdstyper er V forhold klart den mest udbredte form efterfulgt af monopolyforhold og derefter i mindre grad dyader (her defineret som et par, hvor ingen af dem har andre relationer), triader og singler.

Det er interessant at observere at flere kvinder er singler i det monogame miljø, hvor mænd og personer, der ikke identificerer sig som mænd eller kvinder, har en henholdsvis meget få og ingen personer uden en partner. Så måske passer fordommen om at kvinder har nemmere ved at “score” ikke, eller er det fordi mænd i større grad ikke vil indgå i hierarkiske forhold?

parforholdstyper parforholdstyper parforholdstyper

Jeg håber, at denne lille undersøgelse, der er gennemsyret af fejl og bias, vil vække nogle forskeres interesse og vi dermed kan få iværksat en storstilet undersøgelse af parforholdstyper i Danmark. Helst uden en normativ tankegang bag. Jeg rådgiver gerne 🙂

NOTE: Denne undersøgelse lever dermed ikke op til de videnskabelige metoder, der er nødvendige for at få signifikante data. Betragt det kun som præforskning, der kan give inspiration til igangsættelse af en større statsstøttet undersøgelse.

Tak fordi du deler