Spring til indhold

Regler og Grænser – spørgsmål og svar

Mange mennesker har behov for at beskytte sig selv og have styr på deres verden. En af metoder til dette er at være bevidste om sine grænser og have klare regler. At have kontrol over sin egen verden medfører en påvirkning af andres verden. En påvirkning de måske ikke er interesseret i. Denne påvirkning er meget tydelig, når man vil indgå i et parforhold og dette er en af årsagerne til de spørgsmål, du kan læse i denne blog.

Hvad tænker du om behovet for regler og aftaler samt insigt i den andens eller de andres forhold?
Jeg antager, at der menes det samme med ordene regler og aftaler. At et par har lavet en regel eller aftale om hvad de må og ikke må. Jeg bryder mig ikke om regler. I min optik er regler et forsøg på at styre andre mennesker, så man ikke skal forholde sig til bestemte elementer og konfrontrere sig egen usikkerhed.  Der laves trods alt ikke regler for at man skal tage tøj på hver dag. Der laves kun regler for de ting, som man ikke vil have, at ens partner gør. Dette finder jeg problematisk, fordi fundamentet er baseret på manglende tillid til at man vil få sine behov opfyldt frivilligt af ens partner og at man derfor er nød til at påtvinge sig dem.
I stedet for regler kan man fortælle sin partner, hvad man har behov for og stole på, at de ud fra deres kærlighed til dig, vil opfylde dine behov.

Ens partner har selvfølgelig sine egne grænser, der kan medføre, at de ikke kan opfylde dine behov. Men er det ikke bedre, at respektere din partners grænser end at de føler nederlag over at acceptere en regel, der byder dem imod?

Derudover giver det meget større glæde, at få sit behov opfyldt fordi ens partner gerne vil af egen fri vilje, end at de gør det af pligt.

I relation til indsigt i andres forhold er det tilsvarende vigtigt at huske, at de også er mennesker, der har deres egne behov. De ønsker måske ikke, at du skal have indsigt i deres forhold. Det er dog i sidste ende personen, der er i begge forhold, der vælger hvad de fortæller videre og hvor meget de respekterer deres to partneres behov for fortrolighed.

Hvordan undgår man i et ærligt, åbent og nonmonogamt forhold at der sniger sig “købmandsregnskab” ind? Altså at der holdes hus med hvem af partnerne, der benytter sig mest af åbenheden eller hvem, der har flest udenomspartnere.
Du er nød til at flytte fokus til dig selv. Dette liv er ikke arrangeret således, at alle får lige meget. Vi kommer til at opleve forskellige ting ud fra hvad vi er født ind i og hvordan vi er. Det nytter ikke noget, at du sammenligner dig med din partner. Sålænge I begge er frie til at gøre hvad I vil, er det op til dig, at udfolde dig. Du bør ikke sætte begrænsninger for din partner, fordi du ikke vil tage ansvar og gøre hvad der skal til, for at få dine behov opfyldt.

Hvert menneske har sine egne grænser. Hvordan får man “enderne” til at mødes, når man har forskellige grænser og behov?
Grænser handler om hvad du selv vil gøre eller ikke gøre. Disse grænser kan være fleksible og afhænge af den person, du er sammen med, hvordan du har det på et givent tidspunkt, oplevelser du har haft, hvad du gerne vil opnå og sikkert en masse andre ting.

Hvis du og din(e) partner(e) haSpørr forskellige grænser, der er i modstrid med hinanden, vil jeg anbefale, at I taler om dem. Undersøg hvad årsagen er til, at I har en given grænse. Skyldes den i virkeligheden andre ting, som der skal fokuseres på, såsom usikkerhed og utilfredsstillede behov? Kan den flyttes, hvis I ændrer andre faktorer? Skyldes den tankefælder, som der skal arbejdes med? Er den der kun for en periode, indtil I har opnået mere tillid? Fortæl hvad dine grænser betyder for dig. Hvad du tænker og føler i relation til dem. Prøv at finde et kompromis, der kun medfører en smule ubehag for jer begge, indtil I har vænnet jer til situationen og opnået en dybere tillid til hinanden. Når man ikke er et perfekt match, og det er der ret mange forhold, der ikke er, så vil der være områder, hvor man udvikler sig for hinanden, fordi man elsker hinanden og ønsker hinanden det allerbedste. Dette er allertydeligst, når ens grænser ikke passer til ens partners. Prøv at undgå regler, da de ofte modarbejder den udvikling, der vil føre jer tættere sammen. Regler er kun en illusion af kontrol og styring over din elskede og modarbejder i sin essens jeres grundlæggende tillid til hinanden.

Er der nogen “must have” regler der er gode at have altid? (kondom, hjemkomsttidspunkt, hvor man er henne, gå i bad og børste tænder, når man kommer hjem osv.)
Nej. I stedet for at bruge regler, så fortæl, hvad der gør dig glad. Hvis din partner elsker dig, vil denne gøre hvad de kan, for at gøre dig glad. Det betyder ikke, at de vil gøre alt, da dine ønsker måske ikke passer til deres livssituation og overbevisning, men de ville ønske, at det var muligt.

Hvis du prøver at påtvinge dem regler, som de ikke ønsker, så er der en risiko for, at de en dag bryder dem i hemmelighed.

Hvis I laver regler, som I begge ser som naturlige at overholde, så er der ikke nogen grund til at kalde det en regel, da I helt af jer selv alligevel ville have gjort det.

Hvad er fordele og ulemper ved at have få eller mange regler?
Fordelen er en følelse af kontrol og sikkerhed, der dog kun er en illusion.

Ulempen er, at du med en regel i princippet siger, at du ikke tror, at din partner vil være god ved dig, medmindre du har en regel om, at de skal. Det er ikke et særligt godt grundlag for et forhold.

Vælg i stedet, at dit forholds grundlag er kærlighed.

Er der nogle gode praktiske regler/erfaringer, om hvad man fortæller og ikke fortæller sin partner om sit samvær med en anden person og vice versa?
Spørg dem, hvad de vil høre og fortæl så meget som muligt indenfor de rammer. Når du deler dine oplevelser om hvad du har oplevet med andre, så gør du oplevelsen til en del af jeres fælles liv. Husk at have fokus på hvad du har oplevet og ikke hvad den anden person har oplevet. Din partner er jo i relation med dig og derfor typisk mere interesseret i dit liv, end den anden persons liv.

Sørg for at respektere den anden persons privatliv. Du har altid ret til at fortælle om alt, hvad du gør i dit liv, og du kan sagtens gøre det, uden at fortælle om den anden persons barndomstraumaer. Hvis du har svært ved at finde balancen, så prøv at forestille dig, at de to personer er dine venner og ikke kærlighedsrelationer. Hvad ville du fortælle en ven om en anden ven? Og husk at den anden person ikke er en sexhistorie, der skal gøre din partner liderlig, medmindre de har sagt, at det er helt ok med dem.

Etisk  nonmonogami med ærlighed, åbenhed og respekt

Tak fordi du deler